Welkom bij Topotop N.V.

Landmeetbureau

Ons team is gespecialiseerd in pijpleiding, maar wij achten geen enkele taak buiten onze mogelijkheden. Zo zetten wij ook assen uit in gebouwen, werken we in de wegenissen en doen verkavelingen. Ook schattingen, plaatsbepalingen en detailmetingen liggen binnen de mogelijkheden.

Referenties

Ons werk

Pijpleiding

Constructie

Het construeren van een pijpleiding is een van de belangrijkste taken bij het leggen van een leiding. Hierbij is ervaring een must. Door de 15 jaar lange ervaring in de pijpleiding behoort Topotop dan ook bij de top qua constructie van pijpleidingen in binnen en buitenland.

Buigen

Door het samenwerken met een van de meest ervaren buigmeesters, is Topotop in staat om al het buigwerk te verrichten.

Landmeten

Om het construeren en het buigen vlot te laten verlopen dient uiteraard de juiste informatie bij de constructeur te geraken. Voor deze opdracht kan u ons inschakelen.

Pirsontest

Om fouten in de bekleding van de buis op te sporen wordt er een Pirsontest uitgevoerd. Ook deze test kan door ons uitgevoerd worden.

Schattingen

Voorafgaande schattingen

Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. Mogen enkel uitgevoerd worden door experten die op de lijst van de registratie vermeld zijn. De schatter wordt op verzoek van de erfgenamen voorgesteld en met een P.V. van aanstelling benoemd door de directeur van de registratie.

Hypothecaire schattingen voor particlieren

De schatting kan best op voorhand aangevraagd worden door de kandidaat koper, ze kan dan voor verschillende banken gebruikt worden bij de aanvraag van de lening. De directeur van de bankinstelling heeft dan onmiddellijk een goede kijk op de waarde van het goed om zo zijn tarifering en voorwaarden te bepalen. Veel tijdswinst.

Particuliere schattingen

Privaat personen vragen om de waarde van hun onroerend goed te bepalen . Dit dikwijls omdat ze het goed willen verkopen en niet weten wat de vraagprijs moet zijn.

Metingen

Metingen voor particulieren

Dikwijls bij geschillen tussen buren, in verband met de juiste grenzen. In dit geval wordt er meestal een proces verbaal van afpaling gemaakt.

Metingen voor aannemers

Er wordt ons dikwijls gevraagd om assen van grote bouwwerken uit te zetten. Dit moet dikwijls gebeuren met een nauwkeurigheid van 1mm hetgeen wij met onze apparatuur kunnen.

Metingen voor architecten

Deze personen vragen meestal een opmeting in DXF of DWG van een bestaand toestand van gebouwen of constructies. Soms ook met dwarsdoorsneden.

Metingen voor projectontwikkelaars en makelaars

In hun opdracht worden er meestal grotere stukken grond opgemeten die dan moeten verkaveld worden in verschillende loten al dan niet met wegenisontwerp. Zulke verkaveling wordt altijd op de meest ekonomische manier gemaakt wel in overeenstemming met de vragen van de bevoegde overheid.

Voorbeelden

 • Opmetingen voor aankoop, verkoop, splitsing of overdracht afpalingen
 • Verkavelingen met of zonder wegenisontwerp
 • Ruilingen
 • Hoogtemetingen (plan met hoogtelijnen, dwarsprofielen)
 • Grondverzetberekeningen
 • Opmetingen van bestaande toestand
 • Opmetingen van bouwaanvragen
 • Opmetingen van tuinarchitectuur
 • Opmetingen van milieudossiers
 • Opmetingen van uitbatingsdossiers
 • Opmetingen voor vestigingsdossiers
 • Allerhande tekenwerk (CAD)

Opmaken wegenisdossiers

 • Opstellen van grondplan
 • Opstellen van lengteprofiel
 • Opstellen van dwarsprofielen
 • Opstellen van kunstwerken
 • Opstellen van lastenboek en meetstaat
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging

Muurovernames

Bij een nieuwbouw moet de reeds halfovergebouwde scheidingsmuur voor de helft aangekocht worden voor hij mag gebruikt worden. Deze berekeningen kunnen wij voor u uitvoeren.

Plaatsbeschrijvingen

Bij aanvang en beëindiging huurovereenkomst

Belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. Wanneer er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt bij aanvang huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft in de toestand zoals men het verlaat. Dus is alle schade ten laste van de eigenaar, hij mag zelfs de huurwaarborg niet gebruiken. Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij aanvang huur, en kan bij einde huur gecontroleerd worden. Er kan dan ook een goede schaderaming gemaakt worden. Een plaatsbeschrijving kan ook eventueel als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank

Aanvang en einde der werken

Aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken, hebben een plaatsbeschrijving nodig voor de verzekering. Wanneer er door hun werken schade optreed aan de constructies zijn zij verantwoordelijk. Zelfs al is er geen plaatsbeschrijving vereist, dan is het toch dikwijls nuttig om een plaatsbeschrijving vóór de werken uit te voeren omdat de eigenaars zich vaak niet bewust zijn van bestaande barsten.

Referenties

Zebra Pipeline, The Netherlands (NACAP)

Design and construct contract for the extension of the Zeeland-Brabant (Zebra) pipeline. The length of the pipeline is 22,5 kilometer with a diameter of 28" and branches of 20", 12", 6" and 4".

The operating pressure varies from 60 up to 70 bar. The pipeline project is starting at Wouw and ending at Moerdijk. The project comprises also one above ground blockvalve station and two underground blockvalve stations including connection for mobile pigtraps. The pipeline route traverses two waterways and one railway and some high-ways.

VTN-RTR, Interconnector Gas Pipeline onshore, Belgium (NACAP)

The construction of a high pressure natural gas pipeline with a total length of 261 km, diameters 48" & 40".

The whole project comprised of 7 sub parts, starting at Zeebrugge and ending at Raeren (German border). The pipeline forms the main connection in Europe from the Interconnector, which transports natural gas from the UK to the main land in Belgium.

Gas pipeline Lussagnet - Captieux, France (NACAP)

The contract awarded by GSO (Gaz du Sud-Ouest) to NACAP included the construction of 56 km 28" gas pipeline.

The pipeline project is starting at Lussagnet and ending at Captieux. The pipeline route, about 100 kilometer south of Boredeaux, consists roughly of 2 parts.

The first section (20 kilometer) runs through a hilly region consisting of vineyards, agricultural land and cornfields. The second part of the route is build next to an existing pipeline in the forest, without many difficult sections. The level of the groundwater was less than 2 meters. Additionally Nacap realised 5 drillings and 2 open cut crossings.

St. Fergus to Aberdeen pipeline, United Kingdom (NACAP)

Engineering, procurement and construction of a 72km 48" high pressure gas transmission pipeline, starting at St. Fergus Terminal and ending near Aberdeen. Besides building the new pipeline, the contract included also the construction of a scraper yard at St. Fergus Terminal and 2 in-line block valve stations.

The pipeline runs from the gas terminal at St. Fergus to a compressor station near Garlogie, a few miles west of Aberdeen. The route of the 48" pipeline traversed a tremendous number of crossings of which: 67 roads, 9 rivers and 2 railways.

Bernalda Brindisi natural gas pipeline, Italy (NACAP)

The contract awarded by SNAM to Nacap included 125 km of 42" (DN1050) (X65), two short branches of 24" (DN600) (4,5 km) an 36" (DN900) (0,5 km), connecting to the two thermal power stations, and 26 in-line stations. The "Bernalda-Brindisi" gas pipeline has been designed to branch out from the second Algerian supply Line and feed the region of Puglia, the western most southern region of Italy. The pipeline route runs through the Regions of Basilicata and Puglia and crosses terrain's with several critical features affecting the normal operational progress of the construction (101 auto-, water- and railway crossings).

The first section of about 40 km runs in soft soils through densely cultivated areas consisting of vineyards, olive tree plantations and orangeries. Moreover the same territory was the place of archaic autoctone settlements and subsequently of ancient Greek colonies. The next section of about 85 km showed completely different soil conditions; long stretches of hard surfacing rock with intervals of underground rock and sections with soft rock called "Tufo" typical of this region.

Gas pipeline Dilsen-Lommel, Beglium (DENYS)

No further details available!

Schipotunnel (KOOPTJUCHEM)

Binnen de divisie grond-, weg- en waterbouw heeft het bedrijf Koop Tjuchem, zowel in binnen- als buitenland, uitgebreide ervaring in wegenbouw, betonbouw, spoorwegbouw, rioleringswerken, waterbouwkundige werken, bodemsanering en asfaltproductie en –verwerking.

Mauritus

Het opmeten van het gebouw aan de Frankrijklei 75-79 Antwerpen . Zowel de binnenkant als de beschermde gevel. Daarna assen uitzetten voor de renovatie van het gebouw.

Foto's

Downloads

Contact

Telefoon
+32 (0) 3 354 4427
Fax
+32 (0) 43 758 589
Mobiel
+32 (0) 477 606 653
Adres
Topotop N.V.
t.a.v. Jean-Luc Goasmat
Keerbaan 24
B-2160 Wommelgem